SKYDDSOMBUD HAR NÄRA FAMILJEBAND

Jag jobbar på ett privat företag. I den enheten där jag jobbar har vår enhetschef anställt sin egen syster på företaget. Problemet är att det känns som att många saker som händer på företaget, som andra anställdas prestationer, diskuteras utanför arbetstid privat mellan systrarna. När vi har varit ute på afterwork, får man ofta höra chefens syster säga vad chefen har sagt om vissa personer. Man skulle kunna prata med ett skyddsombud om detta men där finns det ett ytterligare problem. Skyddsombudet är chefens systers pojkvän… Dessutom beter sig chefens syster väldigt arrogant och överlägset mot många. Denna situation gör mig så irriterad och maktlös. Finns det något man kan göra?

SVAR: Det verkar som att en rad missförhållanden råder på arbetsplatsen, som kunde intressera den högre nivån i organisationen, särskilt om det finns en uttalad personalpolicy som står i motsättning till vad du fått uppleva. Om du inte själv vill ta på dig att till den nivån – chefens chef – ge befogad kritik av chefens missbruk av sin ställning kan kanske facket ändå ta upp frågan? Tala med facket! Skyddsombudets ställning är ett tecken på att chefen inte förstått att det råder partsrelationer på en arbetsplats, inte familjerelationer. Det är direkt olämpligt, och i strid med arbetsmiljölagens intentioner, att skyddsombudet har en familjebandsliknande relation till arbetsledningen. Du kan också kontakta Arbetsmiljöverket och berätta om hur föreskriften 2015:14 Organisatorisk och social arbetsmiljö (www.av.se) överträds, och överlägga om handlingsmöjligheter.