Skiftjobb försvårar mina uppdrag

Jag är HSO och Rehabansvarig, arbetar dagtid. Nu vill företaget att jag skall arbeta 2-skift. Jag påstår att detta kommer påverka mina uppdrag. Som på alla andra företag så sker alla möten dagtid. Vilket gör att jag kommer missa en massa möten om jag inte byter skift/senare/tidigare lägger min arbetstid. Vilket kommer påverka min hälsa negativt. Min fråga är hur skall jag få företaget att förstå att det är inte är bra lösning. (Ex stöd i någon Lag/paragraf).
Är inte emot 2-skift , bara kombinationen 2-skift/HSO,Rehabansv. Samt att det bara finns ett skyddsombud till ,som är väldigt ny, oerfaren och som redan går på 2-skift.

SVAR: Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter (Arbetsmiljölagen 6 kap 10 §) och har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget (5 §). Om du uppfattar förslaget till skiftgång som ett hinder ska du begära förhandling om saken. Antagligen hävdar arbetsgivaren att det inte är ett absolut hinder, utan att det finns praktiska lösningar som fungerar och som du kan acceptera. Du kan t ex begära att ditt deltagande i möten på tider utanför det skift arbetsgivaren vill att du ska arbeta på ska räknas som beordrad kvalificerad övertid och att den får tas ut i ledighet om du så vill.