Ska kontorshotellet hålla med vilrum?

Vi hyr några kontorsrum av ett kontorshotell. Här finns inget vilrum. Måste det inte finnas det? Vem har ansvar för det? Är det uthyraren som borde se till att det finns, på samma sätt som att kök, toaletter, osv ingår. Eller är det de som hyr som borde hyra varsitt extrarum och själva inreda som vilrum?

SVAR: Kontorshotellet måste nog betraktas som arbetsställe för "två eller flera företag" och som ett "fast driftsställe". Då ligger samordningsansvaret på "den som råder över driftstället" och det är alltså kontorshotellets ledning som ska hantera frågan (www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_203.pdf). I SCB:s definition är ett arbetsställe "varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företag bedriver verksamhet" och AFS 2009:2 107 § säger att "på större arbetsställen ska vilplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum", i kommentaren anges 50 personer och uppåt som större arbetsställe. Jag utgår från att kontorshotellet har egna anställda inom hotellet, som också ska ha vilutrymme. Om de redan har ett sådant, vilket borde vara fallet, är det enkelt och rimligt att ledningen, som samordningsansvarig, helt enkelt erbjuder det till gästföretagen.