Personalen vill diskutera vikarien

Jag undrar om personalen kan ha ett möte om en timvikarie med chefen, utan timvikarien, för att man tycker att vikarien inte har den kemi som alla andra i personalgruppen har? Och har chefen efter detta sen rätt att ta bort vikarien från arbetsplatsen?

SVAR: Nej, så enkelt går det inte till, även vikarier har rättigheter. I vikariens anställningsavtal ska framgå för vilken period anställningen gäller, och uppsägning inom perioden kan bara ske vid allvarlig förbrytelse mot avtalet - t ex genom olovlig frånvaro. Brister i personkemi gäller inte som giltig orsak till uppsägning. Om avtalet har öppen bortre gräns - "... dock längst till XX-XX-XX" - är det Arbetsdomstolens praxis att uppsägning kan ske om det finns skäl. Personalmöte med chefen om vikarien utan vikariens närvaro är snudd på kränkande särbehandling, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1993:17. Jag avråder från sådana möten.