Måste vi jobba ensamma på natten?

Jag jobbar i nattpatrullen, där vi alltid jobbar två och två. Vi kör många mil per natt. Nu vill vår chef att vi ska dela på oss och jobba delvis ensamma för att hinna mer. En person ska då åka ca 7 mil ensam nattetid, inget mobilnät finns på dom flesta ställen. På vintern är det mycket snö, hala vägar, vilda djur osv. Är det bara att tvinga oss till det?
Den andra personen ska då klara av ett ganska stort område själv med ensliga vägar och ca 8 vårdtagare, som vi inte vet vilken hjälp de behöver olika nätter. Jag känner att jag inte vågar åka ensam många mil och inte kunna få hjälp om det behövs.
Vad gör vi?

SVAR: Det finns en föreskrift om ensamarbete, som tar upp aspekter av det du efterfrågar: Ensamarbete (AFS 1982:3). I den framgår i vilka situationer som det är direkt olämpligt med ensamarbete och hur man ska tänka kring de risker som kan uppstå och som kan förvärras vid ensamarbete. Måste man jobba ensam ska man lätt kunna komma i kontakt med omvärlden vid behov, och mobiltelefonen är inte alltid tillförlitlig, som du redan erfarit. Arbetsgivaren ska se till att arbetet kan utföras säkert och inför ensamarbete behöver en riskinventering och riskbedömning göras. Dessutom kan ni titta i föreskriften Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) där man i § 7 slår fast, att om arbetet innebär påtaglig risk för att arbetstagare utsätts för våld, hot eller andra starkt psykiskt påfrestande förhållanden får arbetet inte utföras som ensamarbete. Det är arbetsgivarens sak att utröna om risken är påtaglig eller inte, något som ska ske i samarbete med dem som utför omvårdnaden. Riskbedömningen ska göras ihop med skyddsombud, innan beslutet fattas om en förändring som påverkar arbetsförhållanena.