Måste vi anmäla tillbudet?

Jag är chef för en avdelning där vi haft ett tillbud varpå huvudskyddsombudet hävdar att det är ett allvarligt tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket, AV.  Vi hävdar att det är ett tillbud och utreder det som ett sådant, där vi skapat nya rutiner och satt in åtgärder.
Tillbudet är detta, vid underhållsarbete vid en så kallad vagnugn har entreprenörer inte utfört bryt och lås på ett korrekt sätt, De har därefter gått in i ugnen för att utföra en syning, vilket bryter mot våra rutiner där alla rörelser samt inkommande gasol ska brytas innan arbete får utföras. Entreprenörer samordnades innan jobbet och de fick en genomgång av bryt och lås. Ingen rörelse startades i samband med detta tillfälle och efter vi upptäckt att de ej utfört bryt och lås korrekt åtgärdades det.
Vi som arbetsgivare har inget problem med att anmäla till AV men som jag förstått utifrån AV:s exempel på allvarliga tillbud handlar det om att något faktiskt har hänt, t ex att någon ramlade från ställning, men inte gjort sig illa.
Bör vi anmäla detta till AV eller ligger vi inom ramen för den vanliga hanteringen av ett tillbud med utredning och därefter åtgärder för att förebygga att det inte händer igen? Huvudskyddsombudet hotar dessutom med att själv anmäla det till AV om inte vi gör det, kan han verkligen göra det?

SVAR: Jag är chef för en avdelning där vi haft ett tillbud varpå huvudskyddsombudet hävdar att det är ett allvarligt tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket, AV. Vi hävdar att det är ett tillbud och utreder det som ett sådant, där vi skapat nya rutiner och satt in åtgärder. Tillbudet är detta, vid underhållsarbete vid en så kallad vagnugn har entreprenörer inte utfört bryt och lås på ett korrekt sätt, De har därefter gått in i ugnen för att utföra en syning, vilket bryter mot våra rutiner där alla rörelser samt inkommande gasol ska brytas innan arbete får utföras. Entreprenörer samordnades innan jobbet och de fick en genomgång av bryt och lås. Ingen rörelse startades i samband med detta tillfälle och efter vi upptäckt att de ej utfört bryt och lås korrekt åtgärdades det. Vi som arbetsgivare har inget problem med att anmäla till AV men som jag förstått utifrån AV:s exempel på allvarliga tillbud handlar det om att något faktiskt har hänt, t ex att någon ramlade från ställning, men inte gjort sig illa. Bör vi anmäla detta till AV eller ligger vi inom ramen för den vanliga hanteringen av ett tillbud med utredning och därefter åtgärder för att förebygga att det inte händer igen? Huvudskyddsombudet hotar dessutom med att själv anmäla det till AV om inte vi gör det, kan han verkligen göra det?