Kommunen håller usel chef om ryggen

Vi arbetar på förskola och är både barnskötare och förskollärare som har detta problem i vår kommun. Ska försöka vara kortfattad. Vår chef är ej utbildad alls inom ”vårt område”, när hon skulle anställas hade både kommunal, lärarförbundet samt politiker i kommunen motsatt sig anställningen. Hon fick anställningen godkänd ändå av skolchefen.
I fyra år har hon fått anmälningar av personal som till slut tvingats sluta pga hennes bemötande. Vi har genomgått diverse arbeten för att hon ska bli bättre och hon har gått flera flera kurser i t ex beteende och bemötande. Chefen utsätter oss systematiskt för kränkningar, nonchalering, stress, orättvis behandling, ifrågasättande av kompetens, aggressivt och otrevligt bemötande. Vissa av oss är till och med ”rädda” för henne. Vår skolchef vill nu tvinga oss att öga mot öga sitta och berätta allt för henne. Alla på kommunen verkar hålla varandra om ryggen och vill inte göra något för att hjälpa oss. Vi har t o m gått till tidningen för att få hjälp – men kommunens chefer förnekar att personalen mår dåligt.  Anmälningar har försvunnit och andra skrivelser har de sekretessbelagt.
Vi behöver hjälp! Vi mår dåligt både fysiskt och psykiskt och vet inte vem vi kan vända oss till när kommunen inte vill se problemet. Skyddsombudet har lämnat en anmälan, men den verkar stanna i chefens knä.

SVAR: En situation sådan som den du beskriver ska inte behöva förekomma om arbetsgivaren – i det här fallet kommunen – tar sitt arbetsmiljöansvar. I det här fallet är det nog så att de ansvariga inte vill gå med på att de en gång fattade ett felaktigt beslut, utan försvarar det och försöker bagatellisera de konsekvenserna. Det har gått prestige i frågan. Jag ser ingen annan råd än att ni själva, eller skyddsombudet, kontaktar Arbetsmiljöverket och berättar som det verkar, att arbetsgivaren grovt underlåtit att följa verkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.