KLARAR HJÄLMEN MOT SLAG FRÅN SIDORNA?

Fungerar hjälmar också bra om det gäller risken för slag från sidan, inte uppifrån? Såvitt jag förstår är de mest till för fallande föremål? Hur skyddar man sig bäst?

SVAR: Styrkan hos hjälmen är störst där kupigheten är störst, det vill säga upptill, där hjälmen kröker i två led, från bakre till främre del och i sidled. Utmed hjälmens kant, som oftast täcker övre delen av tinningen, är kupigheten mindre. Hjälmens djup över tinningen får inte inkräkta på hörselkåpor, och att bära också sådana innebär ett visst skydd också mot mekanisk risk. Slag, vilket låter som avsiktligt, eller stötar från sidorna förekommer dock sällan och kan oftast undvikas genom att riskerna finns i synfältet – vilket fallande föremål normalt inte gör. Vanligast i dessa fall är nog att en risk för snubbling inte är undanröjd, och att man faller i sidled mot något hårt och utskjutande. Hjälmar är dock konstruerade för att hålla för den typen av tillbud. Det vill dock till då att hjälmen sitter stadigt på huvudet och inte faller av före slaget. Läs gärna om huvudskydd på Arbetsmiljöverkets hemsida av.se. / Jan Enqvist