Hur vet vi vem som får jobba med skylift?

Vi använder oss av mobila arbetsplattformar såsom till exempel skylift, saxlift, samt ställningsbyggande och motorsåg. Vi har utbildningsintyg för detta, men krävs det också att vi upprättar individuella tillstånd enligt föreskriften AFS 2006:4: Tillstånd och dokumentation av kunskaper för arbete med arbetsutrustning med särskilda risker (15-16 §§)?

SVAR: 15 § säger att arbetet ska läggas upp så att ”bara de som har till uppgift att använda utrustningen får göra det”. Det förutsätter att arbetsgivaren har full insikt i vilka som behärskar vad, vilket i de flesta organisationer (kanske inte de allra minsta) kräver att kunskapen om vad de anställda behärskar i fråga om att använda ”arbetsutrustning med särskilda risker” finns samlad på ett ställe, t ex i en pärm med kopior på de anställdas utbildningsintyg, licenser osv. Från denna källa kan man upprätta listor över vilka personer som tillåts arbeta med respektive utrustning. I och med en sådan lösning är också 16 §, första stycket, uppfylld, såvida också upptäckta avvikelser från korrekt användning av utrustningen förs in i dokumentationen. Av de små företag, där arbetsgivaren inte har dokumenterat skriftligen de anställdas ”praktiska och teoretiska kunskaper” i fråga om att använda utrustningen, utan ”har den i huvudet” kräver paragrafen att de ändå ”skall ha” dokumentation över detta, till exempel i form av en loggbok över uppvisade intyg osv. I din fråga ingår också den om ni måste upprätta individuella tillstånd från arbetsgivaren; jag gissar att du syftar på skriftliga tillstånd för arbetstagaren att kunna visa upp. Nej, det behövs inte, men kan vara bra.