Hur mycket får man lyfta?

Jag är orolig över att lyften på vårt lager är för tunga. En del unga personer bryr sig inte om hjälpmedel utan säger att de ”styrketränar”. Vad är rimligt att lyfta per dag?

SVAR: Arbetsmiljöverket (AV) säger att manuella lyft av bördor tyngre än 25 kg ”ska normalt inte förekomma” men om lyftet görs nära kroppen och arbetsställningen är god kan ”enstaka lyft” företas. Dock, om många lyft företas, under inte alltid idealiska villkor, är 15 kg en lämplig maxgräns, också enligt Arbetsmiljöverket. Vad som är rimligt att lyfta – totalt sett – per dag går inte att svara på. Det beror på många olika varierande faktorer: om bördan står på golv eller i pallställ, om man får bra eller sämre grepp om emballaget, tillgängligt utrymme för att hålla balansen mm. Från AV finns både föreskrifter att följa (AFS 2012:2 Belastningsergonomi) och råd att tillgodogöra sig (ADI 627, ADI 668).
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.