Hur hög musik får vi spela?

Jag har en medarbetare som tycker att musiken som spelas på en del av vårt lager är för hög. Ingen av övriga medarbetare håller med om detta. Vi har gjort en bullermätning och musiken som spelas ligger på strax över normal samtalsnivå. Medarbetaren har ett läkarintyg som säger att en hörselskada gör denne extra ljudkänslig på ena örat. Jag har pratat med skyddsombudet, men vi vet inte riktigt hur vi skall gå vidare i frågan.

SVAR: Det finns två avgörande aspekter på en ljudanläggning med högtalare som ska nå till ett lagers olika delar: vad den får kosta och hur högt den återger musiken. En anläggning med fler utplacerade högtalare, alla med lägre ljudvolym, är dyrare än en med färre men mera högljudda. Därför väljs i många fall den senare, billigare lösningen. Jag tror att ni på arbetsplatsen ska diskutera inte bara en lösning med fler högtalare, vilket skulle innebära lägre ljudnivå i dessas närhet. Ni bör också överväga en lösning med bullerkåpor med inbyggd lyssningsmöjlighet. En sådan lösning gör det möjligt för lagerpersonalen att via olika kanaler välja vilken musik de vill lyssna till. Till saken hör att man störs mindre av musik man gillar än av sådan man har svårt för, också när ljudnivåerna är lika höga.