Hur gör man en mångfaldsplan?

Jag jobbar som huvudskyddsombud inom barn och utbildningsförvaltningen. Tydligen ska alla kommuner tillhandahålla en mångfaldsplan.
Nu undrar jag vad man kan hitta en mall och vad en sådan skall innehålla.

SVAR: På Diskrimineringsombudsmannens hemsida, www.do.se, finns tips på vad en mångfaldsplan kan innehålla, exempelvis: utbilda all personal i frågor om etnisk diskriminering och se till att de känner till handlingsplanen, skapa en policy för förläggning av raster, uppehåll, semester och annan ledighet som främjar religiös och kulturell mångfald. Ovanstående är hämtat från Arbetsgivarinfo, Förebyggande arbete, Arbetsförhållanden. Där finns också en mycket informativ broschyr i pdf-format "Aktiva åtgärder för etnisk mångfald i arbetslivet".