Hur gör jag för att få byta arbetstider?

På vår arbetsplats finns flera olika tider. Vilken rätt har man allmänt att påverka sina arbetstider och få byta skift? Vill helst bara jobba kväll/natt. I vilken ände börjar jag?

SVAR: Frankt uttryckt: du har ingen ”allmän rätt” att påverka dina arbetstider, bara rätt att försöka. Bakom detta förhållande ligger arbetsgivarens bestämmanderätt över sin organisation och därmed rätten att ”leda och fördela arbetet”, en etablerad princip sedan 1905. Den rätten är inte obegränsad utan kringskärs av lagstiftning, bl a om arbetstider. Arbetstidslagen har i många fall ersatts av kollektivavtal som förhandlats fram branschvis. Du bör börja med att ta kontakt med facket. Din möjlighet att förhandla direkt med arbetsgivaren är nog ringa: arbetsgivarens tyngsta argument mot att låta en enskild anställd få sin vilja fram, i en för denne viktig fråga, är ”vi kan inte särbehandla”. Tyvärr sammanfaller arbetsgivarens, den enskildes och kollegernas intressen av en förändring bara i vissa fall.