HUR FÅR VI KOLL PÅ ALLA DE FÖRESKRIFTER SOM GÄLLER OSS?

Hur vet man vilka föreskrifter som angår ens egen verksamhet, det finns ju massor på Arbetsmiljöverkets hemsida! Omöjligt ha koll på allt. Kan någon säga dels vilka som gäller alla, dels vilka som bara gäller vissa branscher? Finns nån märkning? Och vad betyder att ha koll – ska man läsa dem varje år för att se om något ändrats? Vi är ett mindre transportföretag.

SVAR: Jaså, omöjligt att ha koll på allt? Är det inte snarare en fråga om obehag inför plikter? Nå, det finns inget recept för hur ett företag ser till att ha – och hålla sig till - alla de föreskrifter som berör verksamheten. Men till att börja med: gå till Arbetsmiljöverkets alfabetiska lista över föreskrifter: de heter det de handlar om, från Anestesigaser till våld och hot i arbetsmiljön (och alla finns som pdf, att hämta gratis). En föreskrift som med säkerhet gäller alla arbetsplatser är AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, en grundsten när det gäller att undanröja risker. Därutöver finns branschpaket av föreskrifter, men det förekommer specialiseringar som kan kräva kompletteringar. Med ”att ha koll” betyder att uppmärksamma nya föreskrifter och ändringar i redan utgivna. I ett företag med god ordning är detta lätt. Arbetsmiljöverket aviserar långt i förväg på sin hemsida vad som planeras i fråga om förändringar.