Hur får vi bra rehabrutiner?

Vi är ett litet företag som tänkte skaffa rutiner för rehabilitering, men gärna göra det enkelt. I vilken ände ska vi börja? Ska det stå något i en policy? Utses personer som bör ha visst ansvar – i så fall vilket?

SVAR: Så bra att ni som arbetsgivare, även fast ni är ett litet företag, tänker förebyggande på vilka rutiner som är viktiga att ha när det kommer till sjukskrivning och rehabilitering! Bättre att vara förberedd så det inte är en fråga OM anställda kommer sjukanmäla sig, utan NÄR. Ett bra underlag att utgå från är AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering. Den finns att ladda ner som pdf på av.se. I den kan man läsa om sitt ansvar som arbetsgivare, i dessa frågor. Men, på din fråga om i vilken ända man ska börja så kommer här fem förslag att börja med: 1. Skapa en rutin för hur medarbetare ska göra sin sjukanmälan till er som arbetsgivare. 2. Informera era chefer om att de är ansvariga för att dokumentera alla händelser (möten, kontakter mm) som sker mellan er som arbetsgivare och er medarbetare, under tid som denne är sjukfrånvarande. 3. Skriv en rutin om vilket ansvar ni som arbetsgivare har och vilket ansvar era medarbetare har för att bibehålla kontakten under hela tiden för medarbetarens sjukfrånvaro. 4. Gör tydligt att medarbetare ska lämna läkarintyg från dag 8 vid sjukfrånvaro (regleras i lag om sjuklön), till vem det ska lämnas och hur det sedan förvaras på arbetsplatsen. 5. Ta ställning till om ni som arbetsgivare tillfälligt kan erbjuda sjukskriven medarbetare andra arbetsuppgifter som gör att denna inte behöver vara sjukskriven. Rehabiliteringsansvaret ligger hos ansvarig chef. HR är en stödjande resurs för chefen. Till sist, det är onödigt att uppfinna hjulet. Googla på ”rehabprocess”, ”rehabpolicy” mm, så kommer du att få mängder av träffar på hur andra arbetsgivare har gjort. Kika på dessa, plocka bra tips och idéer och anpassa dem till er verksamhet.