Hundarna stör och skitar ner

På min mans jobb tar några med sig sina småhundar och låter dem springa vind för våg. Den ena hunden skäller hela tiden. De kissar och bajsar inomhus där det finns heltäckningsmattor.
Igår blev min man biten i benet när han skulle gå på ett möte. Ägarinnan sa bara ”Oj bet han dig, han biter alla!” Min man är allergisk mot pälsdjur och till råga på allt hundrädd. Men han vill inte ta upp det på jobbet eftersom ena hundens ägarinna är hans chefs sambo och min man har tre månaders provanställning. Och han vill självklart inte riskera att förlora jobbet.

SVAR: Jag måste säga att arbetssituationen låter helt sanslös! Det ska verkligen inte vara så att hundarna tar över på jobbet. Hundar har ju egentligen inget på arbetet att göra, och om de ska vara där så är det för att alla är överens om att det är OK. Finns det missnöje mot hundarna borde det räcka för att de skulle vara förvisade från arbetsplatsen. Är någon allergisk är det absolut hundförbud som gäller. I arbetsmiljölagens 3 kap 2 § och 2a § står att arbetsgivaren är ansvarig för att de arbetshygieniska förhållandena ska vara tillfredsställande. I arbetsmiljölagen står också att ingen ska drabbas av ohälsa eller skada på jobbet. Arbetsgivaren ska enligt 3 kap 2 § vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Ibland utvecklas oskrivna regler på arbetsplatser. Det förekommer att man kan ha sin hund på arbetsplatsen, t ex på särskild plats eller för kortare stunder. Men, som sagt, blir någon störd, fysiskt eller psykiskt, av att man har hunden med på jobbet får man inte ta med den. Effektiviteten brukar arbetsledningen tycka är viktigt, om inga andra argument ger effekt. Effektiviteten måste också bli lidande av ständigt oljud/buller från hundskall. Blir man dessutom biten av djuren ifråga så är det både fysiskt och psykiskt lidande. Hundägare ansvarar för att deras djur inte bits och bitande hundar brukar avlivas. Hundbajsaspekten har jag inte ens övervägt, vilka eventuella hälsorisker det kan medföra. Det är så avskyvärt att det låter som ett skämt. Jag tycker att det låter ohållbart och förstår inte hur övriga på företaget/företagen står ut. Din man måste ta upp det med ledningen, även om det är känsligt. Det måste väl finnas fler anställda som reagerat, så behöver han inte driva det här ensam. Prata med skyddsombud om sådant finns. Jag förstår att han är angelägen om sin anställning, men kommer han kunna fortsätta arbeta där om ingen ändring sker? En utväg skulle kunna vara att kontakta Arbetsmiljöinspektionen (Arbetsmiljöverket) och få deras råd.