HJÄLP, VI GILLAR INTE VARANDRA MEN MÅSTE JOBBA IHOP

Jag har en kollega som jag behöver jobba ihop med en hel del, gäller utredningsarbete. Hen är rimligt duglig och anser nog detsamma om mig. Men, vi gillar verkligen inte varandra, vi har inte satt ord på saken med det är tydligt. Jag gissar att ordet personkemi anses olämpligt som förklaring, men jag kan inte komma på något annat. Det går helt enkelt inte bra att samtala; jag tycker t ex att hen slår in öppna dörrar och mångordigt lägger ut texten om självklarheter. Det är som att axlarna sjunker ner av lättnad när vi slipper varandra. Dock har jag inga mer konkreta klagomål, typ missade deadlines etc. Ska jag ta upp saken med chefen och be att vi slipper jobba ihop? Eller är min irritation orimlig och tecken på att jag borde jobba någon helt annanstans?

SVAR: Först och främst vill jag säga att din situation är mycket vanlig och din fråga fullt relevant. Din irritation är inte på något sätt orimlig. Svårt läge, absolut! Här skulle jag vilja ge dig ett par alternativ, beroende på i vilket läge du befinner dig i livet. Dvs, är du i en livsfas där du söker nya utmaningar och vill lära dig mer om dig själv och andra? Eller är du i en mer pressad fas, där det pågår för mycket saker runtomkring dig och du helst vill ge dig själv lite utrymme och inte behöver hoppa på allt som kräver lite extra av dig? Om du är i läge 2, prata med chefen och hör om du kan slippa jobba med kollegan. Om du är i första läget så har du som jag ser en chans att här lära dig något om dig själv. Andras negativa effekt på oss kan ju i vissa fall handla om att de sätter igång processer eller känslor i oss som vi har svårt för och gärna undviker att deala med. I dessa fall upplever vi då att personkemin inte är bra. Om du vill, skulle du kunna be om ett samtal där du säger att du tycker att det är svårt att få till ett bra samarbete, men att du är osäker på varför. Och att du är intresserad av att tillsammans fundera på vad ni kan göra annorlunda och höra hens syn på saken. Med andra ord tillämpa feedforward, där ni ser framåt och spånar kring hur ni önskar få till samarbetet, istället för feedback, som riskerar att skapa skam- och skuldkänslor och behov av att försvara sig inför varandra. Feedforward främjar kreativitet, öppenhet och engagemang, där feedback riskerar att skapa låsningar. Lycka till! / Patrik Nyström