Har jag rätt till utveckling i jobbet?

Har man rätt till vidareutbildning, eller någon slags utveckling i jobbet om man har en fast anställning? Jag har jobbat med administrativa uppgifter på en större kommun i fem år nu och vill gärna lära mig mer och på sikt kunna få andra uppgifter. Hur ska jag gå till väga? Är enda sättet att ta tjänstledigt och börja studera?

SVAR: Svar: Oavsett anställningsform finns ingen lagstadgad rätt till utbildning eller utveckling i jobbet, och om ingenting står i anställningsavtalet om rätt till vidareutbildning är din enda chans att förhandla om önskad vidareutbildning. Du har arbetsmiljölagen i ryggen om du kan hitta luckor i dina kunskaper som, om de fylldes, skulle göra ditt arbete mer omväxlande. Lagen säger nämligen att det ”ska ... eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar”. Att börja studera kan vara en god idé. Enligt studieledighetslagen har alla som varit anställda minst sex månader rätt att ta ledigt. Arbetsgivaren kan dock skjuta upp ledigheten sex månader. Läs mer om studieledighetslagen på nätet. Ett alternativ kan ju också vara att du aktivt börjar leta efter ett annat jobb.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.