HAR ENMANSFÖRETAGARE ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA?

Blir den enmansföretagare arbetsgivare, med ansvar enligt arbetsmiljölagen, som tar in tillfällig förstärkning i samband med ett större jobb än vad han eller hon vanligtvis klarar ensam?

SVAR: Att en enmansföretagare avtalar med en eller flera personer om att de ska hjälpa honom eller henne att klara ett visst arbete, innebär att ett ”anställningsavtal” etableras (se lagen.nu/begrepp/ Anställningsförhållande). Detta är tillräckligt för att arbetsmiljölagen ska tillämpas. Även om personerna ställer upp utan ersättning, kanske för nöjes skull, för att hjälpa enmansföretagaren, kan det i juridikens termer bli tal om ”arbete utfört under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande”, varvid arbetsmiljölagen kan bedömas gälla. Företagaren ska därmed, bland annat, göra en riskvärdering för personernas arbete, och undanröja brister i deras arbetsmiljö. Enklast för en enmansföretagaren, som inte längre är det, är att noga instruera dem om vilka arbetsmoment de får utföra – och hur – så att inga föreskrifter träds för när. Och att instruera räcker inte, företagaren måste också förvissa sig om att instruktionerna har blivit förstådda och åtlyds.