FÅR MAN RÄKNA RESTID SOM ARBETSTID?

Vi har flyttat till en mindre ort nära den större, så jag pendlar numera per tåg en knapp timme i varje riktning. Det går utmärkt att jobba på tåget har jag märkt. Men min arbetsgivare är skeptisk till att låta mig räkna restid som arbetstid – trots mycket prat om flexibilitet och möjligheter att jobba hemifrån. Har jag någon rätt att få räkna i alla fall ena riktningen som arbetstid? Finns några regler eller någon praxis?

SVAR: Det här området regleras inte generellt, och någon praxis har inte hunnit utvecklas. Men det finns enskilda företag som tecknat avtal, individuellt eller med den lokala arbetstagarorganisationen, om att restid - i allmänna färdmedel - som används för arbete också räknas som arbetstid. Föreslå en provperiod för att visa arbetsgivaren och eventuellt avundsamma kolleger att arbetet inte blir sämre gjort på tåget. Vill fler ha samma privilegium kan arbetsgivaren kräva en provperiod för var och en av dem, samt vara uppmärksam på om det nya sättet att räkna arbetstid missbrukas.