Får jag räkna resan som arbetstid?

Jag reser med tåg varje dag till jobbet, ca 40 minuters resa i var riktning. Har jag rätt att få räkna åtminstone ena resan som arbetstid och alltså kunna åka hem tidigare om dagarna? Jag brukar läsa in mig på olika ärenden och jobba på tåget, eftersom jag har svårt att hinna men nu sker det på min fritid.

SVAR: Svar: Någon rätt till distansarbete finns ingenstans beskriven i lagstiftningen. Allt distansarbete regleras av individuella avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om du ska uppnå ett sådant måste du kunna övertyga arbetsgivaren om att inte bara du själv, utan också företaget, drar nytta av att du arbetar på tåget. Du bör ha ett bra svar på frågan om inte störningar av diverse slag gör det svårt att arbeta koncentrerat och effektivt under tågresan. Av din fråga framgår att du egentligen använder restiden – det du kallar ”min fritid” - för arbete, eftersom du annars ”har svårt att hinna med”. Det bör du ta upp med arbetsgivaren innan ni börjar diskutera distansarbete.