Får jag använda kundregistret på mitt nya arbete?

Jag arbetar som säljare av kontorsvaror. Nu har jag tänkt starta eget.
Kan jag använda mig av kundregistret som jag hittills arbetat mot, eller räknas det som företagshemlighet?

SVAR: Det är absolut otillåtet att ta med sig eller kopiera en arbetsgivares kundregister! Kundregistret utgör en företagshemlighet och det framgår av lagen om skydd för företagshemligheter att det du funderar på att göra är otillåtet. Om du gör så kan du bli skadeståndsskyldig, och under vissa förhållanden även straffad. Däremot är det normala att när din anställning har upphört är det inget som hindrar dig att använda dig av den kunskap som du har förvärvat hos din förre arbetsgivare. Om du inte har avtalat om att avstå från att konkurrera med din före detta arbetsgivare så råder fri konkurrens. Även om du har skrivit under en konkurrensbegränsningsöverenskommelse för tiden efter anställningens upphörande så är det i din befattning som säljare av kontorsvaror sannolikt att du inte är bunden av det, eftersom den kan gå längre än vad som får anses vara skäligt. Ytterst beror det på utformningen av klausulen och om du får ersättning för att avstå från att konkurrera under viss tid.