Får en chef förbjuda tidsinställda blogginlägg i sociala medier som inte alls har med den anställdes jobb att göra?

Min sambo ringde precis hem till mig och var rätt ledsen. Hennes chef ringde till henne och skällde ut henne för att hennes blogg är tidsinställd på att posta inlägg dit. Då det når ut till flest läsare mellan vissa tidpunkter på dagen och eftersom det är tidsinställt så kan det komma ut vid t.ex 14:33 och det tycker inte hennes chef om, så hon har förbjudit det.
Får en chef förbjuda tidsinställda blogginlägg i sociala medier som inte alls har med den anställdes jobb att göra?

SVAR: Jag antar att chefens motiv var följande: Varken inåt i organisationen eller utåt får det se ut som om din sambo sköter sin blogg på arbetstid, dvs vid tidpunkter då hon inte har rast eller är ledig. En chef har emellertid ingen rätt att förbjuda en sådan sak, om det inte redan i anställningsavtalet gjorts klart att chefen förfogar över eller har rätt till synpunkter på medarbetarens framtoning i sociala eller andra medier.