Arbetsskadeförsäkringen – när gäller den utanför jobbet?

En arbetskamrat fick en bestående whiplashskada när han krockade på väg till jobbet. Har han rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen? Och vilka är egentligen gränserna för när man egentligen kan sägas arbeta, och alltså ha rätt till ersättning?

SVAR: Av din beskrivning att döma ska din arbetskamrat ha rätt till ersättning. Grundregeln i sammanhanget är att olyckan eller sjukdomen ska anses ha samband med arbetet. Gränsdragningarna kan ibland vara hårfina, men praxis är ändå relativt tydlig. Den som råkar ut för en skada på väg till eller från jobbet omfattas normalt av den statliga arbetsskadeförsäkringen. Det kan handla om en bilkrock, att man cyklat omkull eller har halkat på en isfläck – är det på din vanliga färdväg anses det ha samband med ditt arbete. Men om man tar en omväg? Här blir det lite svårare. Behöver du lämna eller hämta på dagis på din väg till och från jobbet räknas det in i färdvägen. Tar du däremot en omväg för att till exempel handla något till hemmet, och då cyklar omkull, räknas det som en privat resa. Det är i princip raka vägen till arbetet och hem som gäller. Och så fort du är innanför dörren därhemma är färdvägen slut. Har du oturen att trampa på en leksak i hallen och ramlar får du lita till andra försäkringar än arbetsskadeförsäkringen. På tjänsteresor gäller arbetsskadeförsäkringen på ungefär samma sätt. Du är skyddad på väg till och från arbetsstället, och naturligtvis under arbetsdagen, men däremot inte på fritiden. I ett rättsfall hade en arbetstagare ramlat och skadat sig i hotellbastun. Även om detta skedde under en tjänsteresa handlade det inte om ett arbetsolycksfall, menade Försäkringsöverdomstolen (FÖD) eftersom bastubadandet inte hade något samband med arbetet. Å andra sidan godtogs det som arbetsskada när en busschaufför skadade sig i skidbacken under en vintersportresa, eftersom han var i sällskap med resenärerna och skidåkandet ansågs ha skett i arbetsgivarens intresse. Hur är det vid arbete i hemmet då? Här kan gränsdragningarna bli kluriga. Praxis är att skadan eller sjukdomen ska ha ett direkt och påtagligt samband med arbetet. Tar du en paus och bränner dig på skållhett kaffe i köket är det inte en arbetsskada. Får du däremot musarm efter många timmars jobb vid datorn träder arbetsskadeförsäkringen in. I ett belysande fall skulle en dagbarnvårdare stänga ett fönster hemma för att det var för kallt i rummet där barnen befann sig. Hon skadade sig och detta bedömdes av Försäkringsöverdomstolen vara ett olycksfall i arbetet. Hon stängde inte fönstret i sitt eget intresse, utan i barnens. Kopplingen till arbetet gäller för övrigt även den som befinner sig på arbetsplatsen. Riktigt allt som händer på jobbet täcks inte in av arbetsskadeförsäkringen. I ett annat fall hade domstolen att ta ställning till om det var en arbetsskada när en läkare skadade tanden vid morgonfikat. Domstolen kom fram till att ätandet inte hade något samband med läkarens arbetsuppgifter, och att det därför inte var ett arbetsolycksfall. Däremot fick en försäljare som råkade ut för samma sorts elände – han bet i en körsbärskärna när han fikade med en kund – sin trasiga tand bedömd som arbetsskada. Kaffedrickande med en kund ansågs tillhöra det vanliga arbetet. Jonas Fogelqvist