Vad kan jag göra åt misstanke om svart arbetskraft?

Fråga: Jag misstänker att en av våra underleverantörer använder svart arbetskraft. Min närmaste chef har viftat bort farhågan. Borde jag larma och hur?

SVAR: Uttrycket ”viftar bort” tolkar jag som att du tycker att din chef inte tar din misstanke på allvar. Beroende på hur stark grund den har, och ditt förtroende för ledningen, blir handlingsalternativen olika. Anser du din farhåga välgrundad kan du, via facket, begära att saken utreds på ledningsnivå. Där borde förståelsen vara större än hos en linjechef för att acceptans av svart arbetskraft hos en underleverantör dels skapar en motsägelse mellan ideal och verklighet, dels ger dåligt renommé för det egna företaget om missförhållandet blir känt. Då ska ledningen avgöra vilka mått och steg som ska till för att bekräfta eller avvisa misstanken och, om den stärks eller bekräftas, göra en anmälan till Skatteverket. Om du anser att grunden för misstanken är stabil, men ledningen ändå inte agerar, öppnar sig misstanken att mutor från underleverantören eller nepotism kan finnas med i bilden. Då kan du själv göra en anonym anmälan om svart arbetskraft via Skatteverkets hemsida (sök på skatteverket/tips/fusk). Ange då att den egna ledningen underrättats, men inte agerat i frågan.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.