Plan för att öka mångfalden?

På min arbetsplats finns inga anställda med annan nationalitet än svensk (och brittisk), och så vitt jag vet inte heller någon plan för att öka mångfalden.
Jag vill gärna ha tips på hur man börjar arbeta med en sådan fråga, bra argument etc.

SVAR: Genom att värdesätta människors kompetenser, kunskaper och erfarenheter vinner såväl arbetsgivare, medarbetare och invånarna fördelar. Arbetsgivaren får tillgång till en större potentiell arbetskraft, fler perspektiv och infallsvinklar samt en personalstyrka som i större utsträckning kan erbjuda service och kvalitet till sin målgrupp. Genom att utnyttja all den kompetens som finns tillgänglig kan effektiviteten och kvaliteten i verksamheten öka, nya produkter och marknader utvecklas. Förutsättningarna för att nå ökad respekt hos kunder och bland invånare ökar. Fungerar som förebild och bidrar till att ett stabilt samhälle med starkare tillväxtpotential och ökad välfärd. En personalstyrka med mångfald skapar grund för bredare spektrum av idéer och arbetssätt och minskar risken för homogenitet och likriktning.