Får man förbigå äldre?

Jag har en fråga om rekrytering. På min arbetsplats är medelåldern hög. Vi har nu en tjänst ute och har fått flera hundra sökande. Får man ta hänsyn till medelåldern och anställa en yngre medarbetare för att ”föryngra” personalen? Denne…

Gäller diskrimineringsregler för feta numera?

Vi har i vår verksamhet flera personer som är gravt överviktiga och därför inte klarar av alla jobb som arbetet kräver. Vi får också sökande till vakanser och vikariat, som kanske inte heller de skulle klara alla arbetsuppgifter. I december…

Hur stoppar jag kränkande klotter?

Jag har en fundering  om hur jag går vidare efter att ha upptäckt kränkande klotter på arbetsplatsen om mig själv, angående min sexuella läggning, vilka på jobbet bör jag prata om det här med? Personalansvarig? Min närmsta chef? Skyddsombud? Bör…

Plan för att öka mångfalden?

På min arbetsplats finns inga anställda med annan nationalitet än svensk (och brittisk), och så vitt jag vet inte heller någon plan för att öka mångfalden. Jag vill gärna ha tips på hur man börjar arbeta med en sådan fråga,…