Vem gör skyddsrond, om inte skyddsombudet kan?

Vårt skyddsombud har varit långtidssjukskriven och vi har ännu inte gjort vår skyddsrond som skall ligga som grund för årets handlingsplan.
Hur skall vi gå till väga? Arbetsmiljöarebtet har avstannat. Kan jag (medlem i arbetsmiljögruppen) efter godkänannde av VD själv genomföra skyddsronden?

SVAR: Det är arbetsgivaren som "äger" skyddsronden och genomför den, ihop med skyddsombudet. Har ni bara ett skyddsombud, behöver en ersättare väljas. Det framgår av Arbetsmiljölagen (kap 6, §2) att ersättare bör utses, just för att täcka situationer liknande er. Ett annat alternativ kan vara att ni just denna gång genomför ronden med någon annan personalrepresentant, med god insikt om arbetsplatserna/jobbet på golvet, kanske ett fackligt ombud. Det är ju viktigt att ni kommer igång med riskinventeringen och handlingsplanens förbättringsåtgärder. VD kan lämpligen delegera skyddsrondens genomförande till dig. Då är du ledningens representant, och tar med dig någon insatt personalrepresentant, så är det bara att sätta i gång!