Ska man betygsätta sina kolleger?

Vi har fått en ny chef som inte har någon inblick i verksamheten. Vi fick ganska snabbt veta att vi skulle ha lönedialog med nya chefen. Det har kommit till min kännedom, att nya chefen efter lönedialogen vill att vi ska…

Vad ger positivt arbetsklimat?

Jag har letat överallt och undrar om definitionen ”psykosocial arbetsmiljö”. Vilka faktorer ligger egentligen under denna benämning? Jag antar att sammanhållning – mellan personalen, bör ligga under denna benämning. Var hittar jag mer information om hur god sammanhållning kan uppnås,…

Vill arbetsgivaren bli av med mig?

Jag har gått som vikarierande städerska i kommunen. Det har varit många turer men sammanfattningsvis har jag inte blivit tillfrågad att jobba mer, vilket är konstigt eftersom ”de skriker efter vikarier”. Jag tog upp det här med mitt fack och…

Vem gör skyddsrond, om inte skyddsombudet kan?

Vårt skyddsombud har varit långtidssjukskriven och vi har ännu inte gjort vår skyddsrond som skall ligga som grund för årets handlingsplan. Hur skall vi gå till väga? Arbetsmiljöarebtet har avstannat. Kan jag (medlem i arbetsmiljögruppen) efter godkänannde av VD själv…