Måste vi acceptera kontorslandskap?

Vi arbetar numera i kontorslandskap, sedan företaget har flyttat från centrala, dyra men rumsindelade lokaler. Det är en väldig omställning, de flesta tycker det är bullrigt, rörigt och störigt. Måste man finna sig i detta?

SVAR: Ni är antagligen så illa tvingade att vänja er, i bemärkelsen acceptera, men det sker - antagligen - till ett pris: både ljud och rörelser verkar störande och därmed stressande i uppgifter som kräver koncentration eller problemlösning. Det går dock att minimera det störande inflytandet: ljuddämpning och annan akustikplanering, ljudfällor i ventilationssystemet, tysta rum, regler för hur och när man talar och, inte minst, uppmärksamhet från ledningen på idéer från olika källor.