Måste man acceptera att datorerna är bullriga?

Vi har köpt nya CAD/beräkningsdatorer (arbetsstationer) som vi tycker väsnas för mycket. Vi får, om vi vill, ljuddämpande huvar för dem. Dessa är dock är stora och klumpiga och får inte plats under skrivbordet.
Kan ni upplysa mig om ”max” bakgrundsljud man ska acceptera på ett kontor och vad man ska göra åt bullriga datorer?

SVAR: Det finns inga tvingande bestämmelser mot störande eller irriterande buller. Kunskapsläget sammanfattas i Arbetsmiljöverkets föreskrift ASF 2005:16 Buller sid 16-23. Datorbuller är en stressande och prestationsnedsättande faktor vid arbete som kräver koncentration och alla har att vinna på att datorerna tystas. Några nedslag i frågan om vad som kan accepteras: Statskontoret har utgått från de svenska standarderna för maximalt buller från installationer, t ex kylskåp eller fläktsystem (SS 0025267 och SS 025268) för att bestämma vad som kan vara rimligt buller på operatörens plats. För kontor där flera arbetar, och med en dator per 30 kubikmeter blir 45 dB högsta tillåtna buller från en enskild skrivbordsdator på tomgång. Processortillverkaren Intel anser att 40 dB gör en produkt konkurrensduglig. Den ljudnivån svarar mot "ljudtrycksnivåer ? som ligger inom bakgrundsnivåerna i en förhållandevis lugn användarmiljö". När det gäller vilka åtgärder som kan företas, utom stora och klumpiga huvar, föreslår jag att ni låter en akustiskt kunnig skyddsingenjör inventera möjligheterna. Att själv söka på Internet med sökorden silent PC, noice, db ger användbara träffar.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.