Hur mycket utrymme kan man kräva per person?

Om jag minns rätt så finns det normer för hur många kvadratmeter, eller kanske kubikmeter, som fordras per person och dator. Var kan jag hitta information om detta?

SVAR: Arbetsmiljöverket har gett ut en föreskrift som heter Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5, se www.av.se), som tar upp ergonomiska faktorer kring datorarbete. När du säger "kubikmeter" kring en datorarbetsplats associerar jag till ventilation och dylikt. Detta regleras i en annan föreskrift, Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42). Glöm inte att titta, efter paragraferna, i de allmänna råden, där den praktiska tillämpningen av lagtexten står.
Svarat av