Hur många kvadratmeter per person bör man ha på kontoret?

Vi arbetar på ett företag som har expanderat kraftigt under senaste året. Detta har medfört att vi nu är väligt trångbodda. Några
får sitta vid öppna arbetsplatser mitt i hallen, endast en skärm skymmer sikten till den som sitter mittemot. Sedan är det också några som får dela rum, 2-3 personer i samma rum som tidigare varit avsett för en person. Många av dessa har supportjobb med mycket telefonkontakt.
Hur många kvadrat säger lagen att man måste ha per person och vad mer bör vi tänka på vid placering av personal?

SVAR: Det finns inga enkla regler för erforderlig yta/person, utan frågan är ganska komplicerad och kräver en rad ställningstaganden på arbetsplatsen. En kortfattade men utförlig vägledning har utarbetats av Hans Olsson på Arbetsmiljöverket, den finns på adressen: http:/www.av.se/dokument/Teman/kontor/PM_hur_trangt.pdf och tar upp alla aspekter på kontorsträngsel.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.