Hur kallt får man ha på kontor?

Det är väldigt kallt på vårt kontor. Hur kallt får det vara innan man måste ”sätta hårt mot hårt”?

SVAR: Det finns regler för hur kallt eller varmt det ska vara på en arbetsplats. Temperaturen vid stillasittande arbete ska generellt vara runt 20-24 grader, för att leva upp till kraven på både komfort och säkerhet (enligt föreskriften Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, § 31-33). Vid rörligt eller fysiskt ansträngande arbete rekommenderas lägre temperatur. I föreskriftens kommentarer kan du också läsa förtydliganden. (Se i slutet av föreskriften, på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se). Det är chefens ansvar att se till att ni har bra arbetsmiljö på arbetsplatsen och vilka åtgärder som ska vidtas varierar från fall till fall. Ibland behövs höjning av temperaturen på elementen, tätning av fönster, minskning av drag osv. Ta hjälp av föreskriften om du behöver argument.
Svarat av