Får man glasögon som provanställd?

Att arbetsgivare är skyldig att hålla med terminalglasögon om en synundersökning visar att man behöver sådana – gäller det oavsett anställningsform? Hur är det vid provanställning?

SVAR: Ja, reglerna om arbete vid bildskärm gäller oavsett vilket slags anställning man har och anställningstidens längd. Om väntetiden för synundersökning, slipning och glasögonleverans överstiger anställningstiden - till exempel vid ett kort vikariat, är synundersökning knappast meningsfull. Arbetsgivare kan söka dispens av Arbetsmiljöverket från bestämmelserna om synundersökning och terminalglasögon.