Vem betalar min förstörda kavaj?

Jag arbetade tillfälligt som personlig assistent och fick en fin kavaj förstörd när jag hjälpte en av våra klienter att städa i sin våning. Jag fick färg på hela kavajen. Nu säger arbetsledaren att jag borde ha skyddat mig bättre och vägrar att ersätta mig för skadan. Vi har dock inte särskilda skyddskläder. Kan jag stämma arbetsgivaren?

SVAR: En arbetsgivare har endast skyldighet att hålla arbetstagaren med skyddskläder om det behövs för skydd i arbetet. Det finns alltså inga regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Med skyddskläder avses här kläder som i första hand ska skydda den anställdes hälsa och inte främst skydda dennes egna kläder. Ett annat alternativ är att arbetsgivaren reglerar frågan om arbetskläder i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet, och kläderna ses då som en förmån. Självklart är det frustrerande att du fått dina kläder förstörda. Men är det så att ni inte får arbetskläder från arbetsgivaren så får man räkna med att använda sina vanliga kläder, vilket då innebär att du får stå den kostnaden. En annan sak är om arbetsgivaren genom vårdslöshet har orsakat skadan, då blir denne skyldig att ersätta skadan på kläderna. Men det verkar inte som om det gått till så, att döma av din fråga.