Ska chefen bestämma antal förkylningar?

Jag har småbarn och har haft en del förkylningar på sistone. Min arbetsgivare ringer hem varje gång jag är hemma och låter jättesur, och hon klagar över hur jag ställer till det på arbetsplatsen med min frånvaro. Hon säger att de inte har råd med vikarier, men det kan väl inte jag hjälpa. Ibland har hon ringt sent, efter 21.00. Jag känner mig trakasserad. Får chefen verkligen ringa hem på min fritid? Finns det någon gräns för hur ofta jag får vara förkyld egentligen?

SVAR: Det finns inte någon uttrycklig arbetsrättslig reglering kring att arbetsgivaren ringer hem till den anställde. En del arbetsgivare kan vilja ringa för att kontrollera att den sjukskrivne arbetstagaren verkligen är hemma (vad nu det ska vara bra för). Av din fråga framgår dock att arbetsgivaren ringer hem till dig och beklagar sig över att det är svårt att få in vikarier – vilket då inte är en kontroll av att du faktiskt är hemmavarande eller att arbetsgivare i välmening ringer för att höra hur du mår. Även om det inte finns någon uttrycklig arbetsrättslig reglering kring detta innebär det inte att din arbetsgivare kan ringa hem till dig hur ofta han eller hon vill, och inte heller när som helst. En arbetsgivare får ju aldrig gå så långt att han eller hon straffrättsligt ofredar den anställde. Inte heller bör arbetsgivaren påstå till andra att du är sjukskriven utan att vara sjuk eftersom det kan anses utgöra förtal. Men även om din arbetsgivare kanske inte kan anses ofreda dig, så skadar det inte att påtala för arbetsgivaren att du inte vill ha telefonsamtal sent på kvällen. Man kan även fråga sig om det står i överensstämmelse med god sed på arbetsmarknaden att oönskat ringa hem till sina anställda och störa dem i tid och otid. Att iaktta god sed kan anses utgöra en sk tyst eller dold klausul i samtliga kollektivavtal på arbetsmarknaden, och ett brott mot det åtagandet skulle i så fall kunna utgöra kollektivavtalsbrott. Ringer arbetsgivaren och ifrågasätter att dina barn är sjuka så kan det nå gränsen för missgynnande enligt föräldraledighetslagen, om samtalet kan anses utgöra en trakasseriåtgärd. Hur ofta du är sjuk kan inte din arbetsgivare bestämma – en arbetsgivare har ingen rätt att neka en arbetstagare att vara sjuk. Dock kan arbetsgivaren ibland redan från första sjukdagen kräva ett läkarintyg, vilket regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön – Sjuklönelagen och även i kollektivavtal. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren således även utan stöd i kollektivavtal kräva ett läkarintyg. Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller en välgrundad anledning att misstänka fusk. Vid vård av barn har däremot arbetsgivaren ingen rätt att kräva in sjukintyg som visar att barnet är sjukt.