Förhandlingen blev fel – vad gör vi?

Jag undrar om det finns en möjlighet att som arbetstagarpart ogiltigförklara en förhandling enligt MBL § 11 om införandet av fasta scheman i en arbetsgrupp som tidigare lagt sina egna scheman, om man efteråt, i ett lokalt kollektivavtal, upptäcker att fasta scheman strider mot kollektivavtalet? Vems är ansvaret för felet i denna fråga? Och hur ser eventuella straffrättsliga påföljder ut om arbetsgivarparten skulle vilja driva en sådan process?

SVAR: Medbestämmandelagen 27 § lyder "Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet". Avtalet om fasta scheman är därmed ogiltigt. Jag antar att det är arbetsgivaren som drivit frågan om fasta scheman. Arbetsgivaren skulle, för att kunna teckna ett nytt avtal, först ha sagt upp det lokala kollektivavtalet, enligt MBL (se § 29-31). Ansvaret för avtalsbrottet får därmed anses ligga främst på arbetsgivaren. Det är om nu alls någon ska stå till svars i domstol, arbetsgivaren som ska göra det. Avtalsbrott får generellt inte straffrättslig påföljd, men kan drivas som civilmål med skadeståndanspråk. I ert fall föreslår jag kontakt med förbundsjurist för ställningstagande.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.