Kan jag kräva att få jobba hemma?

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på en reklamfirma och har under pandemin nästan uteslutande arbetat hemifrån. Nu vill min chef att jag ska vara på plats på jobbet ett par dagar i veckan istället. Jag känner mig mycket oroad inför att behöva…

Vad gäller vid misstänkt stöld på jobbet?

Jag arbetar som chef för inköpsavdelningen hos ett företag som levererar kontorsmaterial. På sistone har jag märkt av att vi råkat ut för ett stort svinn bland det material vi beställer in. Jag misstänker att en anställd i själva verket…

Kan man avskeda en person som försovit sig?

Får en arbetsgivare avskeda en arbetstagare pga att han har försovit sig några gånger och att han inte har möjlighet att jobba över var och varannan dag efter arbetstidens slut klockan 16? Är det OK att arbetsgivaren anklagar samma person…

Förhandlingen blev fel – vad gör vi?

Jag undrar om det finns en möjlighet att som arbetstagarpart ogiltigförklara en förhandling enligt MBL § 11 om införandet av fasta scheman i en arbetsgrupp som tidigare lagt sina egna scheman, om man efteråt, i ett lokalt kollektivavtal, upptäcker att…

Vem räknas som arbetsgivare?

Om en församling inom Svenska Kyrkan är ägare till ett projekt (med flera samarbetsparters och har finansiering från flera håll) vem räknas då som arbetsgivare? Församlingen eller projektledningen?

Vem ansvarar för olyckan på fritiden?

På ett företag  har verkstadspersonalen alltid haft tillstånd att köra in på verkstan och meka med sina bilar på fritiden. Nu undrar jag: Vilket arbetsmiljöansvar har företaget? Om person A mekar med sin bil efter arbetstid och person B (som…

Kan jag företräda ett annat bolags anställda?

På vår arbetsplats finns det en avdelning som nästan enbart består av personer från ett annat bolag. Men vi tillhör samma koncern. Denna avdelning saknar skyddsombud och när jag påpekar detta anser de att jag ska företräda dem. Har jag…

Kan jag få veta vad andra tjänar?

Är kollegors löneuppgifter sekretessbelagda? Dvs kan jag som anställd få ta reda på via lönekontoret vad mina kollegor har i lön för att se hur jag ligger till i den jämförelsen? Är det olika seder kring denna fråga inom olika…