Deltidsfällan hindrar det jämställda arbetslivet

deltidsfällan hindrar det jämställda arbetslivet

Prioritera jämställdhetsfrågor nu – deltidsfällan hindrar det jämställda arbetslivet, skriver Karin Skånberg, Regionchef Unionen Stockholm.

Det finns ett samband mellan kvinnors deltidsarbetande och ett ökat lönegap mellan kvinnor och män. Skillnader som ger oönskade konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar också deltid i betydligt större utsträckning än män. För män är det studier. Kvinnors deltidsarbete ökar när de får barn, medan mäns däremot inte påverkas om de blir föräldrar. Känns det jämställt?

Bland Unionens medlemmar arbetade 16 procent av kvinnorna och 3 procent av männen deltid år 2014. Skillnaden mellan kvinnors och mäns deltidsarbetande ökar markant för medlemmar mellan 30 och 40 år för att sedan sakteligen minska i åldersspannet 40 till 50.

De risker som är förknippade med deltidsarbete handlar exempelvis om sämre karriär- och löneutveckling över tid. Även låg pension. Det är situationen idag för de kvinnor som väljer att bli föräldrar. De ska först kämpa sig över mammapuckeln och sedan får de sämre chanser på arbetsmarknaden än de män som blir föräldrar.

Vissa väljer att tolka skillnaderna som konsekvenser av tingens ordning. Vi tolkar det istället som det yttersta symptomet på ojämställda strukturer, värderingar och livsval. Vi är inte så jämställda som vi ibland tror. Jag hoppas att företagen och organisationer i Stockholm inom en snar framtid kan bli ett föredöme med arbetsplatser som systematiskt och framgångsrikt jobbar för jämställda villkor.

För Unionen är ett jämställt arbetsliv ett självklart mål och därför en prioriterad fråga i avtalsrörelsen 2016. För att nå målet behöver vi bland annat:

  • Synliggöra effekterna av deltidsarbete i form av risker för sämre karriär- och löneutveckling över tid och låg pension.
  • Påverka valen i livssituationer där ojämställdhet uppstår, exempelvis i samband med föräldraskap. Unionens statistik visar att det är när barnen kommer som lönegapen mellan kvinnor och män vidgas. Den kollektivavtalade föräldralönen är en viktig drivkraft för att fler män ska välja att vara hemma med sina barn.
  • Främja ett föräldravänligt arbetsliv, där kvinnors och mäns föräldraskap underlättas och ses som en tillgång, som bidrar till medarbetarens kompetensutveckling.
  • Återinföra krav på årliga lönekartläggningar och analyser i vilka löneutvecklingen för arbetstagare som är eller har varit föräldralediga särskilt följs upp. När arbetet med lönekartläggning och analys genomförs kontinuerligt upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader visar all erfarenhet.

En jämställd arbetsmarknad kräver att arbetsgivarna inte låter andra frågor gå före.

Karin Skånberg, Regionchef Unionen Stockholm

NYHET_skanberg_151123