Värna de regionala skyddsombuden

En grundbult i arbetsmiljölagen är parternas samverkan för en god arbetsmiljö, också kallat den svenska modellen. En hård debatt om regionala skyddsombud kan tolkas som att nya tider stundar.

Svenskt Näringsliv förklarade i ett utspel i höstas att modellen med fackligt utsedda skyddsombud är överspelad. Man vill se oberoende rådgivare knutna till Arbetsmiljöverket i stället för regionala skyddsombud. Ett modernt globalt arbetsliv, med låg organisationsgrad och anställda som jobbar i nätverk kräver ny lagstiftning, menar man.

Förslaget har mötts av en kritikstorm från facken som bedömer att samma globala arbetsliv ger upphov till otrygga anställningar, svårigheter att upprätthålla arbetsmiljöregler och ökar behovet av skyddsombud. Man välkomnar ett regeringsförslag om att stärka de regionala skyddsombuden och ge dem utökat tillträde till arbetsplatserna – något Svenskt Näringsliv tycks se mer som ett problematiskt intrång. Samförstånd är inte ordet man kommer att tänka på.

I Sverige finns ca 300 000 företag som har anställda. Knappt hälften av oss jobbar i små företag med under 50 anställda och antalet väntas öka. Det är välbekant att de små är sämre än stora på att få till arbetsmiljörutiner. Med tanke på Arbetsmiljöverkets blygsamma räckvidd verkar tilltron till statsmakternas förmåga att ersätta regionala skyddsombud förvånande.

Du&jobbet har visat att antalet arbetsmiljöinspektioner gått ner kraftigt de senaste åren. Totalt gjordes 12 687 inspektioner 2016. Det kan jämföras med de regionala skyddsombudens ca 55 000 årliga besök på små företag. Det skulle bli dyrt och ta betydande tid att skala upp någon alternativ verksamhet. Enligt forskaren Kaj Frick ger skyddsombud med fackligt stöd den bästa arbetsmiljön.

//EVA BERLIN