Var rädd om folk!

Alla 50-plussare jag känner tar för givet att oavsett den egna skickligheten är åldern hindret, om man av något skäl ville söka annat jobb.

Sannolikt kan jag idag inte få något arbete, som är i närheten lika bra som det jag har – eller kunde ha fått förr, när jag kunde mindre. Nu jobbar jag ju gärna på, men multiplicerat med alla andra som fyllt 50 är vi för många, närmare bestämt ca 1,3 miljoner, som sitter löst om förhållandena skulle ändras.

Då är det tråkigt att en del personalavdelningar kastar sina blickar på just äldre vid rationaliseringar. Jag talade nyligen med en kvalificerad person som fått sluta när hans företag ville ha ”en annan åldersprofil”.

Detta är diskriminering, olagligt men tyvärr svåråtkomligt. Och många gånger även irrationellt; intellektuell förmåga stiger med åren, liksom förmågan att ha koll på tillvaron. Dock behöver äldre bra med ljus, variation i monotona jobb och lyft klarar man inte hur länge som helst – något som avspeglas i olika långa arbetsliv för arbetare och akademiker.

Ett åldrande samhälle borde innebära en nystart för arbetsmiljöpolitiken, tycker professor Roland Kadefors, själv verksam vid 75 års ålder. För det är ju så praktiskt att det som gynnar äldre, som färre lyft, också är bra för unga. Då orkar de längre, viktigt när medellivslängden stiger. Följ Du&jobbets nya serie om äldre i arbetslivet!