Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet och Du&jobbet!

Har ni det också lite varmt? Jag prövar med persienner, korsdrag och markis… För snart kommer höstens första nummer av Du&jobbet, nr 5, är tanken. Du får bl a veta vad partierna anser om arbetsmiljö och arbetsrätt. Hur vi har det på jobbet – om det utvecklar oss, stressar oss eller oroar med sin obeständighet  – är frågor som borde högre upp på agendan i valtider.

För en rad jobbfaktorer som att ha roligt och vara stolt över sitt arbete har starkt samband med lycka, visar en undersökning som Wise group har gjort. Det kommer på tredje plats efter hälsa och privatekonomi. Och allra viktigast är just utveckling. Då är långsiktiga förbindelser viktiga, inte den slit- och slängmentalitet som trängt in i delar av arbetslivet, där exempelvis unga har för svårt att få riktiga jobb.

Läs Du&jobbet i höst och få inspiration till ett bättre arbetsliv!