Undvik haveri!

Sverige fått det största inflödet av outbildad arbetskraft någonsin. Nu genomförs den största förändringen av arbetsmarknadspolitiken någonsin – dessutom i rekordfart.

Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har kallat det att byta flygplansmotor i luften. Frågan är väl tyvärr inte om, utan när haveriet kommer. I september saknade 125 000 av de inskrivna arbetslösa gymnasieutbildning, motsvarande 35 procent. Arbetslösheten bland utrikesfödda utan gymnasium låg på 33,7 procent (2018).

Arbetsmarknaden för lågutbildade krymper i Sverige, ungefär fem procent av jobben kräver endast kortare utbildning. Merparten är redan upptagna av personer med högre utbildning, eftersom arbetsgivare föredrar det.

Dessutom: en ökande andel av de arbetssökande har funktionsnedsättning. Deras svårigheter att få jobb är omvittnade, 64 procent är sysselsatta mot 80 procent av den arbetsföra befolkningen.

I den nya modellen för arbetsförmedlande ska privata aktörer fixa det. Entreprenören som etablerar sig i någon glesare trakt av Sverige – arbetsförmedling ska som bekant ske överallt – måste ha en entreprenörsanda utöver det vanliga; ersättning betalas efter antalet som får jobb.

Om det verkligen gick så bra när det utpekade goda exemplet Australien privatiserade verkar i bästa fall tveksamt – såväl rapporter om fusk, byråkrati som dåliga villkor för och hos aktörerna finns. Lokala lösningar är viktigt om lågt utbildade ska få jobb, vilket är nyckeln till integration, nedlagda AF-kontor riskerar att lokalkännedom går om intet.

Mycket annat krävs förstås: fler enkla jobb, effektiv vuxenutbildning, ändrade attityder, politiskt nytänkande – dock är krasch i systemet inte hjälpsamt.

//EVA BERLIN