Säkra jobben!

Jobbet har blivit en vanligare plats för hot och våld än gatan och hemmet, mest drabbas kvinnor i vård och omsorg.

Kvinnor utsätts dubbelt så ofta för våld eller hot om våld i jobbet som män. Risken för arbetsolycksfall som följd ökar bland undersköterskor, men minskar för t ex poliser.

Undersköterskor leder den inte så ärofyllda statistiken; 52 procent har utsatts under senaste året, enligt undersökningen ”Arbetsmiljön 2017”. Snittet för omsorgsyrken är 39 procent, grundskollärare 30 procent, hälso- och sjukvård (fördjupad högskolekompetens) 26 procent.

Allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld per 1 000 sysselsatta har förändrats mellan yrken över tid.

Risken har minskat för bl  a poliser och  kriminalvårdare, är oförändrad bland försäljare inom handeln, och ökar för väktare, ordningsvakter och undersköterskor, personliga assistenter, mfl, enligt AFA försäkring rapport om hot och våld på den svenska arbetsmarknaden.

Det handlar om allt från underbemanning till svårare klienter, hårdare klimat i samhället och slappa rutiner. Många behöver göra mycket mer för att förebygga. En av dem som satsar är Ängelholms kommun.

Här har man jobbat med utbildning för riskgrupper, checklistor, ombyggda lokaler för socialtjänsten, mm. Dessutom har en särskild säkerhetshandläggare har anställts. Läs mer om detta i det senaste numret av Du&jobbet (4/19) som kommer ut i alla prenumeranters brevlådor i dagarna.

//EVA BERLIN