Undvik haveri!

Sverige fått det största inflödet av outbildad arbetskraft någonsin. Nu genomförs den största förändringen av arbetsmarknadspolitiken någonsin – dessutom i rekordfart. Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har kallat det att byta flygplansmotor i luften. Frågan är väl tyvärr inte om,…

Nu raseras Arbetsförmedlingen

GRANSKNING Arbetsförmedlingen har beskrivits som en av hörnpelarna i den svenska modellen. Det är det slut med. Privata aktörer ska ta över en stor del av arbetsuppgifterna. Många arbetsförmedlare fruktar att konsekvensen blir ökat utanförskap och att de mest behövande…

För fria yrkesval

Det händer i stort sett inget med den sneda könsfördelningen i våra vanligaste yrken – trots 10 år av ansträngningar. Inrotade idéer om kvinnor och män begränsar ungas valfrihet. Ett yrke anses ha jämn fördelning av män och kvinnor när det till högst 60 procent domineras av det ena könet. I de tio vanligaste yrkena är det bara ett, butikssäljare, som klarar kravet.

Färre tvekar om städhjälp

Jag har noterat att bekanta som förr skulle tvekat numera har städhjälp. Då var idealet mer: alla tar vi hand om vår egen skit, kämpar för arbetstidsförkortning, beställer hem matkasse och delar på hemarbetet. Faktum är att detta fortfarande är…

Arbetslivsforskningens rön gäller även hockey

Min makes brorson spelar i NHL, världens bästa hockeyliga. Det är så klart ett riktigt drömarbete på många sätt. Fantastiska resurser står till förfogande för att maximera träning och återhämtning. Som hockeyspelare har man stjärnstatus i USA, och förmånerna är…

Fler i arbete

En stor fråga på svensk arbetsmarknad borde väcka än större intresse: Hur de med låg utbildning, sämre hälsa, eller brister i social kompetens ska få jobba. Om vi börjar med de lågutbildade: Sverige står inför en förändring; de i yrkesverksamma…

Tänka efter före

Det här är årstiden som passar bra för nya föresatser. Komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete på jobbet låter kanske inte upphetsande, men kan få de bästa följder.

Djärvare grepp behövs!

Lägg inte ner Myndigheten för arbetsmiljöforskning! Det vädjar styrelsen för Forum för arbetslivsforskning till beslutsfattarna. De stora utmaningarna i dagens arbetsliv kräver mer och bättre kunskapsunderlag, inte mindre.