Så kan männen ta ett större familjeansvar

Hur ska arbetslivet och familjeansvaret bli mer jämställt? Med genomtänkt information om hur föräldraförsäkringen fungerar kan man komma en bit på vägen, menar experterna.

Långsamt tar papporna ut en allt större del av föräldraledigheten. Samtidigt är föreställningarna om hur arbetsliv och familjeansvar ska kombineras trögrörliga. Kvinnor tar fortfarande ut drygt 70 procent av föräldrapenningen och tar även ett större ansvar för hemarbetet. Konsekvensen blir att män tjänar mer, får bättre pension och även är sjukskrivna mindre under barnaåren.

– Det här är ett område som styrs mycket av könsnormer, som är djupt förankrade och svåra att påverka, säger Erica Lindahl, docent i nationalekonomi och forskare på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Ett förslag som ofta förs fram i debatten är en högre grad av individualisering av föräldraförsäkringen, det vill säga att en större del av ersättningsdagarna är knutna till respektive förälder.

Erica Lindahl Foto: Linus Liljeberg.

Erica Lindahl tror inte att en mer individualiserad föräldraförsäkring skulle ge så stor effekt. Hon pekar på att det är ett större bekymmer att avsevärt fler kvinnor än män jobbar deltid under många år när barnen är små.

Att gå ner i tid under många år har en stor effekt på exempelvis pension och utveckling i arbetslivet. Och här är det svårare att påverka familjernas val med hjälp av lagstiftning.

Samtidigt tror Erica Lindahl att man, med ganska små medel, skulle kunna få förstagångsföräldrar att dela upp föräldraledigheten mellan sig mer.

– Jag tror det spelar roll hur det presenteras, och här finns det mer att göra. Titta på pensionsvalet, hur det är utformat påverkar hur vi väljer. Något liknande skulle man kunna göra med föräldraförsäkringen.

Niklas Löfgren är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan. Han menar att det behövs en kombination av åtgärder för att föräldraskap och arbetsliv ska bli mer jämställt. Han talar om en kombination av lagstiftning, goda förebilder, förändrade normer och att aktörer som fackförbunden driver på.

Han vill inte peka ut något enskilt förslag till förändrad lagstiftning. Däremot konstaterar han att införandet av dubbeldagar 2012 har haft positiv effekt på jämställdheten. Dubbeldagar innebär att båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt under max 30 dagar under barnets första år.

– Bland dem som använt detta kan vi se en förbättring av kvinnors hälsa, säger Niklas Löfgren.

//OSCAR MAGNUSSON