3. De visar hur mångfald kan löna sig

Brukar du bara göra affärer med män? Vad krävs för fler kvinnliga kunder? Den här typen av frågor får deltagarna fundera över i ett projekt om mångfald.

Nina Strandberg–?Det går tretton utbildningar på dussinet om marknadsföring för nya företagare. Men att en genomtänkt syn på mångfald kan ge affärer förmedlas sällan. Vi tyckte helt enkelt att något saknades, säger Nina Strandberg på Malmö Nyföretagarcenter. Resultatet blev projektet Entreprenörskap, mångfald och affärsutveckling.

Det gäller att gjuta liv i det slitna ordet mångfald, säger hon.
–?Det associeras med mycket prat och lite verkstad.

Projektet drivs som utbildningsträffar riktade till blivande eller redan verksamma företagare. Mellan gångerna ska de göra uppgifter i grupp. Här går det att vara konkret.
–? Vi utgår från de sju diskrimineringsgrunderna: etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck, sexuell läggning, trosuppfattning, ålder. Vi tar en aspekt i taget och kopplar till olika affärsaktiviteter.

Efter att ha lyssnat på en rullstolsbunden person som kort och engagerande talade om sin situation diskuterades vilka insatser, dvs produkter, som kunde underlätta. T?ex gummilister över trösklar.
–?En av deltagarna, en arkitekt, sa att detta hade han inte tänkt på – att man kan profilera sig på sådana produkter.

Andra teman kan vara kön och marknadsföring.
–?Deltagarna kan slås av att de bara gör affärer med män och vilja ändra på det.

En utmaning i den här typen av projekt är att få deltagarna att komma och att göra det som de åtar sig.
–?Vi klargör att kursen är kostnadsfri, men finansieras genom närvaro. Avhopp påverkar pengarna vi får från EU. Vi är alltså tydliga med att fråga om man tänkt igenom sitt deltagande, säger Nina Strandberg.

Entusiasmerande och kunniga utbildare har visat sig mycket viktigt.
–?När vi rekryterar är vi noga med att inte bara fråga vilken värdegrund som styr dem, utan att också be dem säga något
konkret om vad detta innebär.

Då märker vi vilka som är seriösa. Vi försöker även utmana oss själva genom att ta byta utbildare mellan kurserna, även om
vi är nöjda. Det handlar om att odla flera kontakter och ta fram flera metoder för framtiden.

En lärdom är att det inte fungerar att låta två utbildare dela uppdraget.
–?Det blir för osäkert vad som gäller, någon måste ta huvudansvaret.

Satsningen handlar inte bara om att påverka omvärlden.
–?Vi vill höja kompetensen internt. När vår vd för samtal med nya kontakter tar han upp frågor som synen på jämställdhet m?m.

Att driva ett EU-finansierat projekt ställer stora krav på dokumentation. Väl stora ibland, tycker Nina Strandberg.
–?Det blir mycket av samma, typ lägesrapporter. Jag tycker att utgångspunkter borde vara mer: ?”Vad har vi lärt oss?”

Vet man då att mångfald lönar sig – och, bör vi inte behandla alla lika även om det inte gör det?
–?Om mångfald ger affärer kan vi inte veta i förväg, men vi ger alla chansen att testa. För oss fungerar det inte att bara föreläsa om vad lagarna kräver, det väcker större intresse om mångfald kopplas till aktiviteter, säger Nina Strandberg.

Förutom att förändra deltagarnas värderingar vill de påverka stora aktörer. Ett exempel:
–?Nyligen var det kaos på Kastrup för att många anhöriga följt sina släktingar som skulle på pilgrimsfärd. Vi tog det som utgångspunkt för ett rollspel: i?stället för att prata om problem, prata om affärerna, t ex maten man kan sälja till alla som samlas. Vi har talat med Kastrup om en övning och de är intresserade?…