Här nätverkar chefer och arbetsmiljöombud ihop

I stället för att chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud träffas var för sig har man i Boråstrakten börjat nätverka tillsammans. På flera arbetsplatser har arbetsmiljöarbetet fått ett uppsving.

Det började som en tanke hos Said Andersson, ombudsman och regionalt arbetsmiljöombud på fackförbundet Unionen Sjuhall (Sjuhärad och två kommuner i Halland). Alla rapporter pekade på att arbetsmiljöklimatet, främst den psykosociala biten, blivit tuffare.

– Jag tänkte att vi måste göra något som kan göra verklig skillnad. Och för att nå dit behövde vi få med både chefer och arbetsmiljöombud, säger han.

Så Unionen Sjuhall satsade stort på att få ihop nätverk i de kommuner där man verkade. Hittills har man fått igång åtta nätverk med 15-30 deltagare i varje. Runt 40 procent har varit chefer, övriga arbetsmiljöombud. Deltagarna har främst varit medlemmar i Unionen men man har även lockat med ett flertal chefer och HR-ansvariga som inte varit medlemmar.

Nätverken träffas en gång per kvartal, alltid med ett tema att resonera kring. Hittills har man bland annat tagit upp systematiskt arbetsmiljöarbete, OSA-föreskriften, arbetsbelastning i förhållande till tid och riskbedömningar vid verksamhetsförändringar.

Said Andersson.

Said Andersson menar att nätverkandet redan fått effekt på flera arbetsplatser.

– Deltagarna går ut och ställer frågor på sina arbetsplatser. Bara dessa samtal ger en positiv effekt.

Alla deltagarna har också fått med sig redskap i form av frågeformulär och checklistor som kan användas vid olika arbetsmiljörelaterade frågor. Även detta har skapat en större trygghet i arbetsmiljöarbetet, menar Said Andersson.

Hur har det då gått att sammanföra chefer och arbetsmiljöombud i samma nätverk? Normalt har cheferna egna nätverk och samma sak brukar gälla skyddsombud/arbetsmiljöombud.

– Jag har inte upplevt att det funnits några motsättningar. Man har samma målsättningar och det har funkat jättebra.

Men samtidigt har chefer ett ekonomiskt ansvar som arbetsmiljöombud inte har.

Men Said Andersson tycker inte att det har påverkat i någon högre grad.

– En del arbetsmiljöarbete kostar pengar, en del kostar inte pengar. Mycket av det psykosociala arbetet kostar inte pengar och här har deltagarna fått mycket stöd och råd, säger Said Andersson som menar att många deltagare helt enkelt inte vetat hur man ska ta sig an psykosociala frågor.

Said Andersson leder nätverksträffarna vilket också gett en god inblick i vilka frågor som är särskilt aktuella just nu. Frågan om tillgänglighet via mejl och telefon är en sådan fråga, liksom att många upplever att de inte hinner göra sitt arbete under ordinarie arbetstid.

Ytterligare en sak som Said Andersson reagerat på är luddiga tjänstebeskrivningar.

– Det innebär att man inte riktigt vet vad som ingår i ens arbetsinnehåll och att många har inte heller en tydlig chef.

Said Andersson tycker inte att skulden för otydligheten ska läggas på cheferna. Snabba förändringar i många organisationer och företag påverkar.

– Det blir svårt att hålla befattningsbeskrivningar ”up to date”, vilket gör att många arbetsgivare tappar modet. Men det innebär också att chefer inte alltid vet vad den anställde gör, och en risk att anställda tar på sig för mycket arbetsuppgifter.

//OSCAR MAGNUSSON