På Locum får alla larma

NY LAG Fastighetsbolaget Locum inrättade en visselblåsarfunktion redan 2012. Alla är välkomna att larma, oavsett position. Larmen har varit få och inga allvarliga oegentligheter har kommit fram.
– Det är ändå viktigt att personer har någonstans att vända sig med sina misstankar, säger bolagsjurist Charlotte Viksten.