På Locum får alla larma

NY LAG Fastighetsbolaget Locum inrättade en visselblåsarfunktion redan 2012. Alla är välkomna att larma, oavsett position. Larmen har varit få och inga allvarliga oegentligheter har kommit fram.
– Det är ändå viktigt att personer har någonstans att vända sig med sina misstankar, säger bolagsjurist Charlotte Viksten.

Nya visselblåsarlagen ger ökat skydd

NY LAG Den 17 december träder den nya visselblåsarlagen i kraft. Nytt är att fler än arbetstagare har rätt till skydd om de larmar och att det ställs krav på arbetsgivare att hantera larmen. Skyddet gäller vid arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse. Ett begrepp som inte är så lätt att tolka.